Bố chồng bỏ thuốc ngủ rồi địt con dâu xinh đẹp nói về chuyện tình của cô con dâu xinh đẹp và ông bố chồng già hồi xuân, cô con dâu Hatsune Minori hôm nay chăm sóc bố chồng nhưng bất ngờ khi được ông ta mua nước cho khiến cô rất vui vẻ uống hết mà không hay biết đã bị ông ta bỏ thuốc ngủ vào trong, khi Hatsune Minori đã ngủ say ông bèn nhẹ nhàng cởi sạch đồ cô rồi làm thịt luôn con dâu của mình.